Pektus Karinatum

Doctor Name

Op.Dr. Galbinur Abdullayev

                                                              Pektus karinatum

 sternum ve kaburgaların dışa doğru çıkıklığı ile karakterize edilen bir göğüs deformitesi çeşidir. Pektus ekskavatumdan sonra en sık görülen göğüs deformitesidir. Her 1000 doğumda 1-3 oranında saptanır. Erkeklerde kadınlardan daha fazla görülülür. Pektus karinatum, özellikle ergenlik döneminde, çocuk büyüdükçe daha da belirginleşir. Pektus karinatumlu çocukların yaklaşık yüzde 15’inde skolyoz saptanır.

Pektus karinatumun hangi çeşitleri vardır?

Pektus karinatum deformitesi iki ana gruba ayrılır:

  • Kondorgladiolar: En sok görülen türdür. Sternum kemiğinin ana kısmının dışa doğru çıkıntı yapmasıdır.
  • Kondromanubrial: Sternum kemiğinin üst kısmının dışa doğru çıkıntı yapması ile karakterize edilir.
Semptomlar ve sebepleri
Pektus karinatumun belirtileri nelerdir?

Pektus karinatum deformitesi olan kişilerin çoğunda hiçbir belirti görülmez. Belirli aktiviteler ve pozisyonlarla ilişkili göğüs ağrıları olabilir.

Pektus karinatum neden oluşur?

Pektus karinatumun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kıkırdak gelişiminde oluşan anormalliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu deformiteye sahip kişilerin bir çoğunun aile öyküsünde göğüs deformitesi vardır. Pektus
karinatumlu çocuklarda Marfan sendromu veya Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ
dokusu bozuklukları gözlenmektedir.

Pektus karinatum tanısı nasıl konulur?

Tanı için genellikle fizik muayene yeterlidir. Eşlik edebilecek diğer hastalıkların belirlenmesi için ek testleri istenebilir. Özellikle skolyoza dikkat edilmelidir.

  • Röntgen-skolyoz veya kemiklerde başka herhangi bir anormallik olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur.
  • BT/MR-özellikle cerrahi planlanan hastalarda
  • EKO-kalbin göğüs duvarının şeklinden etkilenip etkilenmediğini belirlemeye yardımcı olur. Ek kardiyak anomalilerin dışlanmasında faydalıdır.
Pektus Karinatum nasıl tedavi edilir?

Pektus karinatum’un tedavisinde ortez ve cerrahi seçenekleri vardır. Tedavi seçeneğine deformitenin şekli, derecesi ve hastanın yaşı göz önünde bulundurularak karar verilir.

Ameliyatsız tedavi-Ortez tedavisi
Ortez tedavisi kemik yapısı esnek olan küçük çocuklarda ve hafif ve orta dereceli deformitelerde tercih edilir. Çocuğun ölçülerine ve göğüs deformitesi’nin şekline göre kişiye özel korse kullanılır. Çıkıntılı göğüs kemiğine ve kıkırdağa baskı uygulayarak korsenin yavaş yavaş göğüs duvarının şekillendirmesi sağlanır.

Ortez günde kaç saat takılmalıdır?

Korsenin 24 saat boyunca takılması önerilmektedir. Duş alırken ve sportif aktiviteler sırasında çıkarılabilir.

Ortez tedavisi kaç ay sürer?

Ortez tedavisine genellikle 6-12 ay boyunca devam edilir.

Ortez tedavisinin yan etkileri nelerdir?

Pektus karinatum da ortez tedavisi oldukça güvenlidir. Nadir de olsa korsenin temas ettiği yerde ciltte tahriş veya morarma görülebilir.

Cerrahi

Cerrahi tedavide yaygın olarak kullanılan iki teknik vardır:

Ravich tekniği- pektus ekskavatum deformitesinin düzeltilmesinde de kullanılan açık cerrahi yöntemdir.

Abramson ameliyatı-Nuss prosedürüne benzerlik gösterir. Farklı olarak bu ameliyatta bar göğüs kemiğine dışarıdan baskı yapar
ve bar göğüs kafesinden içe sokulmaz. Bu ameliyatta cilt altında bir tünel oluşturulur ve bu tünelden nikel-çelik alışımlı metalden üretilmiş bir bar geçirilir. Deformite barla baskı yapılarak düzeltilir ve barlar yandan kaburgalara tespit edilir

Randevu planlayın.

Op. Dr. Galbinur Abdullayev'den randevu alın.

    Hemen Ara
    Scan the code