Mediasten Tümör Ve Kistleri

Doctor Name

Op.Dr. Galbinur Abdullayev

                                                                 MEDİASTEN TUMÖR VE KİSTLERİ

Mediasten yanlarda akciğerler, önden sternum kemiği arkada omurga ile sınırlanan göğüs boşluğunun bir bölümüdür. Kalp, büyük damarlar, özefagus, trakea gibi hayati organların yer aldığı bölgedir.

Mediasten üç bölüme ayrılır:

 • Anterior-Ön
 • Orta
 • Posterior-Arka

Bu üç bölgede farklı yapılar yer aldığından oluşan tümörlerde farklılık göstermektedir. Tümörün oluştuğu bölge genellikle hastanın yaşına göre değişkenlik gösteri. Çocuklarda daha çok posterior mediastende sinirlerden (nörojenik) oluşan tümörler görülür. Erişkinlerde ön mediasten tümörleri daha sık görülmektedir.

Anterior mediasten tümörleri nelerdir?

Timoma ve timik karsinomlar: Ön memdiastenin en sık görülen tümörleridir. Timüs bezinden kyanklanır. (bakınız Timoma)

Lenfomalar: Erişkinlerde en sık görülen mediasten tümörleridir. Ön ve orta mediastende daha sık görülür. Hodgkin ve non-Hodgkin olmakla iki gruba ayrılır.

Germ hücreli tümörler: Mediastinal germ hücreli tümörler, erken embriyogenez sırasında mediastende kalan primitiv germ hücrelerinden köken alır, benign ve

malign neoplazmalardan oluşurlar. Anterior mediasten germ hücreli tümörlerin en sık görüldüğü ekstragonadal bölgedir.

Orta mediasten tumörleri nelerdir?

Bronkojenik kistler: Trakeobronşial ağacın nadir görülen bir konjenital malformasyonudur. Büyüyerek lokal çevre yapılara kompresyon yapabilirler

Perikadriyal Kistler: Nadir görülen benign konjenital anomalidir. Tüm mediasten kitlelerinin %6’sını oluşturmaktadır.

Posterior mediasten tümörleri nelerdir?

Nörojenik tümörler: Arka mediastende en sık görülen tümörlerdir ve sinirlerden kaynaklanırlar. Erişkinlerde genellikle bu tümörler benigndirler.

Mediasten tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Mediasten tümörleri semptom vermeyebilir ve çoğu zaman rastlantısal olarak radyoloji tetkiklerinde saptanır. Semptomlar kitlenin çevre yapılara kompresyonu sonucunda oluşur.

En sık görülen belirtiler:

 • Göğüs ağrısı
 • Gece terlemesi
 • Ses kısıklığı
 • Ateş
 • Nefes darlığı

Mediasten tümörlerinin tanısı nasıl konulur?
Kesin tanı çoğunlukla biyopsi yapılarak konulur. Özellikle germ hücreli tümörler ve teratomların spesifik BT veya MR bulguları vardır.

 • Alfa Feto Protein (AFP). Beta HCG ve LDH gibi kan tetkikleri istenebilir

Mediasten tümörleri nasıl tedavi edilir?
Mediasten tümörlerinde tedavi seçeneğine tümörün tipine göre karar verilir:

Timik tümörler: Genellikle cerrahi tedavi uygulanır. Sonrasında kemoterapi ve radyoterapi verilebilir.

Mediasten kistleri: tedavisi cerrahidir

Lenfomalar: Kemoterapi ve gerektiğinde radyoterapi verilir

Teratomlar: kesin tedavi cerrahidir.

Cerrahi tedavi yönetmenine tümörün boyutu. Yereldiği bölgeye göre karar verilir. Videotorakoskopi, robotik cerrahi ve açık cerrahi seçenekleri vardır.

Randevu planlayın.

Op. Dr. Galbinur Abdullayev'den randevu alın.

  Hemen Ara
  Scan the code