Plevral Effüzyon

Doctor Name

Op.Dr. Galbinur Abdullayev

 

                                                           PLEVRAL EFFÜZYON

akciğerlerin dış yüzeyini kaplayan ve göğüs boşluğunu dolduran plevra adı verilen zarların arasındaki alanda sıvı birikimi anlamına gelir. Normal bireylerde bu zarlar arasındaki boşlukta çok az miktarda bir sıvı vardır ve bu sıvı, solunum sırasında akciğerlerin hareketlerini kolaylaştırır. Ancak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle bu boşlukta anormal şekilde fazla sıvı birikmesi durumunda, plevral effüzyon meydana gelir.

Plevral effüzyonun hangi çeşitleri var?

Sıvının karakteri ve oluşma mekanizmasına bağlı olarak iki çeşidir vardır

 • Transuda- örneğin sior ve kalp yetmezliği gibi durumlarda plevral aralıkta biriken sıvı.
 • Eksüda- küçük kapiler damarlardan aşırı sıvı geçişinin olması veya lenfatik sisteminin drenajının bozulması nedeni ile gelişir. Enfeksiyon veya kanser nedeni ile oluşan sıvılar eksüdaya örnek gösterilebilir.
Plevral effüzyon hangi belirtilerle kendini gösterir?

Semptomlar sıvının miktarına göre değişiklik göstermektedir. Bazı kşilerde semptom olmayabilir ve rastlantısal olarak saptanır. En sık görülen semptomlar:

 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı- derin nefes alma ve öksürük ağrıyı artırır
 • Ortopne- yatar pozisyonda meydana gelen nefes darlığı
Plevral effüzyonun sebepleri nelerdir?
 • Kalp yetmezliği
 • Siröz
 • Nefrotik sendrom
 • Pnömoni
 • Kanser- akciğer kanseri, meme kanseri ve diğer kanserler
 • Böbrek hastalıkları
 • Açık kalp cerrahisi sonrası
Plevral effüzyon hangi komplikasyonlara sebep olur?
 • Ampiyem-bir enfeksiyon sonucu plevral aralıkta püy oluşması
 • Akciğer üzerinde korteks (kabuk) oluşması- uzun süren ve tedavi edilmemiş effüzyonlarda bu durum gelişebilir. Akciğerin genişlenmesi engellenir ve solunum kapasitesini azaltır. Bu durumu çözmek için cerrahi gerekebilir.
Plevral effüzyonun tanısı nasıl konulur?

Hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları ve radyolojik tetkikler yapılarak tanı netleştirilir.

 • Akciğer grafisi
 • Bilgisayar Tomografi
 • Ultrason müayenesi
 • Torasentez- kürek kemiği altında iğne ile girilerek bir mikar sıvı alınır ve bu sıvıda birtakım testler çalışılır.
Plevral effüzyon nasıl tedavi edilir?

Plevral effüzyon’un tedavi şekli altta yatan hastalığa ve nefes darlığı oluşturup oluşturmamasına bağlı olarak değişir. Tedavide temel amaç sıvının drenajını sağlamak ve tekrarlanmasını önlemektir.

 

İlaç tedavisi

İlaçlar altta yatan hastalığa ve sıvının oluşma mekanizmasına göre seçilir. Diüretikler (idrar söktürücü) ve antibiyotikler kullanılır. Sıvı bir kansere bağlı oluşmuşsa kemoterapi ilaçları verilebilir.

 

Girişimsel işlemler

Torasentez-hasta oturur pozisyonda kürek kemiğinin altından özel bir iğne yardımı ile sıvı boşaltılır. Tedavi ve tanı amaçlı torasentez yapılabilir.
Plevral drenaj kateteri- lokal anestezi ile göğüs yan duvarından göğüs boşluğuna ince bir kateter yerleştirilir. Kateter’in üç’ü bir torbaya bağlanır.
Tüp torakostomi(göğüs tüpü)- plevral boşluğa nispeten daha geniş çapta bir dren takılması. Dren özel bir şişeye bağlanır. Göğüs boşluğundaki sıvı tahliye edildikten sonra sonraki süreçte 24 saatlik drenaj miktarı takip edilir. 24 saatlik drenaj 150-200 civarında olduğunda dren çekilebilir. Bu süreç hastane yatışı gerektirebilir.
Hangi durumlarda Cerrahi yapılır?
Akciğerin üzerinde korteks ( kabuk) oluşması veya drenaj yöntemi ile yeterli miktarda sıvı boşaltılamaması durumunda cerrahi seçeneği hastalara sünülür.

Cerrahinin iki yöntemi vardır:

Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS)-kapalı yöntem: göğüs yan duvarında bir veya iki küçük kesi yapılarak plevral aralığa girilir. Kamera yardımı ile görüntü sağlanır. Sıvı aspiratör yardımı ile boşaltılarak plevral aralık temizlenir. Akciğerde korteks oluşmuşsa dekortikasyon yapılır. Sıvının tekrar oluşmaması için steril talc gibi özel maddeler kullanılabilir.
Torakotomi-açık cerrahi: Genellikle ampiyem-göğüs boşluğunda enfeksiyon olduğunda bu yöntem kullanılır. Göğüs duvarında 6-10 cm uzunluğunda kesi yapılır. Ardından göğüs boşluğundaki tüm fibrin dokuları çıkartılır ve steril sıvılarla yıkanır. Göğüs tüpü yerleştirilerek ameliyat sonlandırılır.

Plevral effüzyonun tekrarlanması nasıl önlenir?-Plörödez işlemi nedir?

Özellikle malign plevral efüzyonlarda sıvının tekrarlanması olasılığı fazladır. Bu tür durumlarda plörodez olarak adlandırılan yöntem kullanılır. Plörodez akciğer zarlarının dolayısı ile akciğerin göğüs duvarına yapışmasını sağlayan bir yöntemdir.

Plörodez işlemi, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir:

Kimyasal Plörodez: Bu yöntemde, göğüs boşluğuna bir kimyasal madde enjekte edilir. Bu kimyasal madde, plevra zarlarının iltihaplanmasına ve yapışmasına neden olur. Plörodez de en sık kullanılan ajan steril talk’dır. Yanı sıra tetrasiklin ve bleomisin kullanılabilir.

Bu maddeler sulandırılarak göğüs dreninden verilebilir. Ardından hastaya çeşitli pozisyonlar verilerek verilen ilacın tüm göğüs duvarına temas etmesi sağlanır
Diğer yöntem kapalı bir ameliyatla sıvı drene edildikten sonra görerek toz halinde akciğer zarlarına direk uygulanmasıdır. Bu yöntemle başarı oranı daha fazladır.
Mekanik Plörodez: Bu yöntemde, cerrahi olarak plevraya mekanik abrazyon (irritasyon) uygulanır.

 

Plevral effüzyon nasıl tedavi edilir?

Plevral effüzyon’un tedavi şekli altta yatan hastalığa ve nefes darlığı oluşturup oluşturmamasına bağlı olarak değişir. Tedavide temel amaç sıvının drenajını sağlamak ve tekrarlanmasını önlemektir.

 

İlaç tedavisi

İlaçlar altta yatan hastalığa ve sıvının oluşma mekanizmasına göre seçilir. Diüretikler (idrar söktürücü) ve antibiyotikler kullanılır. Sıvı bir kansere bağlı oluşmuşsa kemoterapi ilaçları verilebilir.

 

Girişimsel işlemler

Torasentez-hasta oturur pozisyonda kürek kemiğinin altından özel bir iğne yardımı ile sıvı boşaltılır. Tedavi ve tanı amaçlı torasentez yapılabilir.
Plevral drenaj kateteri- lokal anestezi ile göğüs yan duvarından göğüs boşluğuna ince bir kateter yerleştirilir. Kateter’in üç’ü bir torbaya bağlanır.
Tüp torakostomi(göğüs tüpü)- plevral boşluğa nispeten daha geniş çapta bir dren takılması. Dren özel bir şişeye bağlanır. Göğüs boşluğundaki sıvı tahliye edildikten sonra sonraki süreçte 24 saatlik drenaj miktarı takip edilir. 24 saatlik drenaj 150-200 civarında olduğunda dren çekilebilir. Bu süreç hastane yatışı gerektirebilir.
Hangi durumlarda Cerrahi yapılır?
Akciğerin üzerinde korteks ( kabuk) oluşması veya drenaj yöntemi ile yeterli miktarda sıvı boşaltılamaması durumunda cerrahi seçeneği hastalara sünülür.

Cerrahinin iki yöntemi vardır:

Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS)-kapalı yöntem: göğüs yan duvarında bir veya iki küçük kesi yapılarak plevral aralığa girilir. Kamera yardımı ile görüntü sağlanır. Sıvı aspiratör yardımı ile boşaltılarak plevral aralık temizlenir. Akciğerde korteks oluşmuşsa dekortikasyon yapılır. Sıvının tekrar oluşmaması için steril talc gibi özel maddeler kullanılabilir.
Torakotomi-açık cerrahi: Genellikle ampiyem-göğüs boşluğunda enfeksiyon olduğunda bu yöntem kullanılır. Göğüs duvarında 6-10 cm uzunluğunda kesi yapılır. Ardından göğüs boşluğundaki tüm fibrin dokuları çıkartılır ve steril sıvılarla yıkanır. Göğüs tüpü yerleştirilerek ameliyat sonlandırılır.

Plevral effüzyonun tekrarlanması nasıl önlenir?-Plörödez işlemi nedir?

Özellikle malign plevral efüzyonlarda sıvının tekrarlanması olasılığı fazladır. Bu tür durumlarda plörodez olarak adlandırılan yöntem kullanılır. Plörodez akciğer zarlarının dolayısı ile akciğerin göğüs duvarına yapışmasını sağlayan bir yöntemdir.

Plörodez işlemi, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir:

Kimyasal Plörodez: Bu yöntemde, göğüs boşluğuna bir kimyasal madde enjekte edilir. Bu kimyasal madde, plevra zarlarının iltihaplanmasına ve yapışmasına neden olur. Plörodez de en sık kullanılan ajan steril talk’dır. Yanı sıra tetrasiklin ve bleomisin kullanılabilir.

Bu maddeler sulandırılarak göğüs dreninden verilebilir. Ardından hastaya çeşitli pozisyonlar verilerek verilen ilacın tüm göğüs duvarına temas etmesi sağlanır
Diğer yöntem kapalı bir ameliyatla sıvı drene edildikten sonra görerek toz halinde akciğer zarlarına direk uygulanmasıdır. Bu yöntemle başarı oranı daha fazladır.
Mekanik Plörodez: Bu yöntemde, cerrahi olarak plevraya mekanik abrazyon (irritasyon) uygulanır.

Randevu planlayın.

Op. Dr. Galbinur Abdullayev'den randevu alın.

  Hemen Ara
  Scan the code