Timoma

Doctor Name

Op.Dr. Galbinur Abdullayev

                                                                     Timoma 

 
Timoma nedir?

Timoma sternum kemiğinin arkasında yerleşen timus bezinden kaynaklanan bir tümör çeşididir. Timus bezi T-lenfosit olarak adlandırılan vücudun savunma mekanizmalarında yer alan hücrelerin yapıldığı organdır. Timomalar timüs bezinin epitelyal hücrelerinden kaynaklanır. Timoma sıklıkla myastenia gravis hastalığı ile birliktelik gösterir. Timoma saptanan hastaların %15-20’sinde myastenia gravis saptanır. Sıklıkla 45-70 yaş arasında görülür.

Timomanın belirtileri nelerdir?

Belirtiler hastalığı derecesi ve tümörün boyutuna bağlı olarak değişir. Küçük çaplı tümörler bir belirti vermeyebilir ve genellikle rastlantısal olarak saptanır. Hastaların yaklaşık üçte birinde çevredeki organların basıya uğramasından dolayı göğüs ağrısı, öksürük, yutma güçlüğü, boyunda ve yüzde şişkinlik (süperyor vena kava sendromu) gibi semptomlar ortaya çıkabilir.
Myastenia gravis saptanan hastalarda çift görme, göz kapağında düşüklük, yorgunluk görülebilir.

Timoma ile timik karsinom arasındakı farklılıklar nelerdir?

Timoma ve timik karsinom her ikisi timik epitelyal tumörlerdir fakat önemli farklılıkları vardır:

  • Timoma: yavaş buyur ve genellikle çevredeki organlara yayılım göstermez.
  • Timik karsinom: hızlı büyür ve çevredeki organlara sıklıkla metastaz yapar.
Timomanın hangi türleri vardır?

Hücrelerin mikroskop altındaki görünümüne bağlı olarak üç ana türü vardır:
TipA: oval ve füsiform şekle sahip olan hücreler
Tip B: epiteloid şekle sahip hücreler. B1;B2;B3 olmakla üç gruba ayrılır
Tip AB: her iki hücre tipini içeren timomalar
Timoma/timik karsinom evrelendirilmesi nasıl yapılır?
Yaygın olarak Masaoka evrelendirme sistemi kullanılır ve hastalığın anatomik ve histopatolojik özellikleri göz önünde bulundurur.
Timoma tanısı nasıl konulur?

Radyolojik tetkiklerinde mediasten kitlesi saptanan hastalarda hastanın öyküsü alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır. Otoimmün hastalıklar özellikle myastenia gravis yönünden tetkik edilmektedir. Gerekli durumlarda PET/CT çekilmesi tümörün karakteri ve metastaz yapıp yapmaması ile ilgili bilgi verir. Kesin tanı biyopsi veya cerrahi sonrası alınan tümörün patolojik incelenmesi ile konulur.

Timoma nasıl tedavi edilir?

Timoma’nın teme tedavisi cerrahidir. Büyük boyutlu ve çevre yapılara invazyon gösteren tümörlerde rezektabilite’yi artırmak için ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi verilebilir. Erken evre (I-IIB) tümörlerde cerrahi tek başına yeterlidir ek tedaviye gerek duyulmaz.

Timoma cerrahisi nasıl yapılır?

Açık cerrahi: Torakotomi (göğüs duvarı yandan kesilerek), sternotomi ( sternum kemiği önden kesilerek orta hattan girilir) ile yapılabilir. Genellikle büyük boyutlu tümörlerde veya büyük damar invazyon’u varsa açık cerrahi tercih edilir.

VATS (videotorakoskopik cerrahi): Hasta sırtüstü yatırılarak yandan 1cm ve 3cm olmakla iki kesi yapılır. Kamera ile görüntü sağlanarak kitle etrafındaki yağ dokusu ile birlikte total olarak çıkartılır. Günümüzde timoma cerrahisinde VATS yöntemini yaygın olarak kullanmaktayız. Daha az ağrılı olması, postoperatif dönemde daha az komplikasyon görülmesi, erken taburculuk gibi avantajları vardır. postoperatif

Randevu planlayın.

Op. Dr. Galbinur Abdullayev'den randevu alın.

    Hemen Ara
    Scan the code