Akciğer Metastazları

Doctor Name

Op.Dr. Galbinur Abdullayev

                                                            Akciğer metastazı

Akciğer Metastazları Nedir?

Vücudun başka bir bölgesinden kaynaklanıp kan veya lnfatik yolla akciğere yayılan tümörlere akciğer metastazı veya metastatik akciğer hastalığı denir. Akciğer metastazı ciddi, hayatı tehdit eden bir durumdur ancak seçilmiş vakalarda cerrahi yapılması sağ kalıma önemli katkıda bulunur.

Hangi organ tümörleri akciğere metastaz yapar?

Akciğer kanser metastazlarının en sık görüldüğü ikinci organdır. Vücudun başka bölgelerinde gelişen malign tümörler %20-%54 oranında akciğere metastaz yapar.

Akciğere en sık metastaz yapan tümörler:

 • Kolorektal
 • Ürolojik (böbrek, üreter, prostat, testisler)
 • Baş ve boyun
 • Meme kanseri
 • Melanom
 • Jinekolojik kanser (yumurtalık, endometriyal, rahim ağzı)
 • Tiroid
 • Diğer bölgeler: sarkomlar
Akciğer matastazının semptomları nelerdir?

Başlangıçta akciğer metastazları semptom vermeyebilir. Semptomlar metastazların akciğerde yerleşim yeri ve metastaz sayınsa göre değişkenlik gösterebilir.

En sık görülen semptomlar:

 • Geçmeyen öksürük
 • Göğüs ağrısı
 • Hemoptizi
 • Nefes darlığı
 • Kilp kaybı
 • Tekrarlana akciğer enfeksiyonları
Akciğer metastazına nasıl tanı konulur?

Akciğer metastazlarının birçoğu hastaların okolojik takipleri sırasında saptanır. Bazı kanserler primer hastalığın tedavisinde yıllar sonra akciğer metastazı yapabilirler. Bu nedenle bu hastalarda hastalık öyküsünün alınması önemlidir. Bilgisayar tomografi akciğer nodüllerin tansında önemli rol oynar. Tipik olarak metastazlar iyi sınırlı, yuvarlak lezyonlar şeklinde, daha sık olarak akciğerin periferinde görülür. Gerektiğinde tanı biyopsi yapılarak doğrulanır. Biyopsi transtorasik, bronkoskopi ve cerrahi yöntemlerle yapılabilir.

Akciğer metastazlarına hangi durumlarda cerrahi yapılır?

Akciğer metastazı bulunan tüm hastalara cerrahi yapılmaz. Akciğer metastaz cerrahisi yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Birincil kanser kontrol altına alınmışsa
 • Sınırlı sayıda metsastaz varsa ve ameliyatla tüm metastazlar alınabilecekse
 • Kemoterapi ve radyoterapinin başarısız olduğu durumlarda
 • Hastanın genel durumu ameliyatı kaldıracak kadar iyiyse

Cerrahi en sık kolorektal kanserler, kemik kanserleri ve akciğere yayılan yumuşak doku sarkomlarında yapılır. Cerrahi videotorakoskopi ve bazı durumlarda torakotomi yöntemi ile yapılır. Metastazın bulunduğu kısım wedge rezeksiyonla ( kama şeklinde bir parça) çıkartılır. Akciğer metastaz cerrahisinin amacı mestastazların tamamının çıkartılması ve sağlıklı dokuda tümör hücresi bırakmamaktır (cerrahi sınırların negatifliyi).

Randevu planlayın.

Op. Dr. Galbinur Abdullayev'den randevu alın.

  Hemen Ara
  Scan the code