Hiperhidrozis

Doctor Name

Op.Dr. Galbinur Abdullayev

HİPERHİDROZİS

Terlemenin temel amacı vücut ısısını düzenlemektir. Ekrin ter bezlileri vücudumuzun her tarafında yaygın olarak bulunmaktadırlar. En yaygın yerleşim yerleri alın, ayak tabanı, avuç içi, koltuk altıdır. Hiperhidroz, vücut ısısının düzenlenmesi için gerekli olan miktarın üzerinde anormal derecede artan terleme ile karakterize edilen bir durumdur. Bu aşırı terleme efor gerektiren uğraşı olmadan, ortam ısısından bağımsız gelişir. Terlemenin yaygın görüldüğü bölgeler koltuk altları, avuç içi, yüz, boyun, sırt, kasık, ayaklar olabilir.

Hiperhidrozisin çeşitleri nelerdir?

Hiperhidrozisin iki çeşidi vardır

Primer fokal hiperhidrozis: Kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle 25 yaş öncesi başlar. Avuç içi, koltuk altı, ayak tabanında daha sık görülür.

• Sekonder generalize hiperhidrozis: Tüm vücutta görülür ve genellikle altta yatan başka hastalıklarla veya bazı ilaçların yan etkileri ile ilişkilidir.

Hiperhidrozisin nedenleri?

Primer hiperhidrozun nedeni bilinmemektedir. Kaygı, heyecan, stres durumu birçok hasta için durumu daha da kötüleştirebilir. Hastaların ortak şikayeti, terledikleri için gergin olmaları, sonra gergin oldukları için daha fazla terlemeleridir. İkincil hiperhidrozun belirli kanser türleri, endokrin sistem bozuklukları, enfeksiyonlar ve ilaçlar gibi birçok nedeni vardır.

Fokal hiperhidrozis tanısı nasıl konulur?

Aşırı terlemenin simetrik olması primer hiperhidroz ile uyumludur. Bu durumu teşhis etmek için genellikle hastanın öyküsünün alınması ve fizik muayene yapılması yeterlidir. Fizik muayeneye yanı sıra birkaç test kullanılabilir:

• Nişasta-iyot testi: terli bölgeye bir iyot solüsyonu uygular ve iyot solüsyonunun üzerine nişasta serpilir. Aşırı terlemenin olduğu yerlerde solüsyon koyu maviye dönmesi testin pozitif olduğunu gösterir.

• Kağıt testi: Etkilenen bölgeye terin edilmesi için özel bir kağıt yerleştirilir. Daha sonra terin miktarını ölçmek için kağıt tartılır.

• Kan testi:  Semptomların nedeninin araştırılmasında daha fazla bilgi sağlar. Özellikle tiroid fonksiyonlarına bakılması gerekmektedir.

Hangi komplikasyonlar görülür?

Aşırı terleyen insanlarda cilt enfeksiyonlarına normal bireylerden daha yatkındır.  Hiperhidrozis daha çok sosyal ve duyusal sorunlar oluşturmaktadır

• Utangaçlık ve Özgüven Kaybı: Aşırı terleme, kişinin kendine güvenini azalmasına ve utangaçlık duygularına neden olmaktadır. Terlemeyle başa çıkmak için sürekli olarak endişe sosyal etkileşimleri zorlaştırabilir.

• Sosyal İzolasyon: Terleme endişesi, sosyal etkinliklere katılmaktan kaçınmaya ve dışarıda olma isteğini azaltmaya yol açabilir.

• İş Performansında Azalma: Özellikle iş görüşmeleri veya sunumlar sırasında terleme, kişinin iş performansını etkiler ve kariyer ilerlemesini engelleyebilir.

• Sosyal Reddedilme Korkusu: Terleme, diğer insanlar tarafından fark edildiğinde veya olumsuz tepkilere neden olduğunda, kişi reddedilme veya dışlanma endişesi yaşayabilir.

• Eğitim hayatının negatif etkilenmesi: Özellikle sınavlar esnasında aşırı stressin etkisi ile terlemenin artması, sınav kağıdının ıslanması kişinin sınav performansını negatif yönden etkiler.

• Giysi ve Koku Sorunları: Aşırı terleme, giysilerin lekelenmesine ve kötü kokuların oluşmasına neden olabilir. Bu durum, kişinin kendini rahatsız hissetmesine ve sosyal etkileşimlerden kaçınmasına neden olmaktadır.

Hiperhidrozis nasıl tedavi edilir?

Medikal Tedavi: Lokal anestetikler, antikolinerjik ilaçlar, metal tuzları solusyonları, iyontoforez ve botoks kullanılmaktadır. İdyopatik hiperhidrozda altta yatan neden belli olmadığı için ona yönelik medikal tedavi şansı yoktur. Medikal tedaviler geçici iyileşmeler sağlamaktadır.

Cerrahi

Ana seçenek Endoskopik Torasik Sempatektomidir. Bu ameliyatta amaç omurga boyunca uzanan ana sempatik zincir üzerindeki torasik ganglion’un kesilmesi veya klipslenmesidir. Ameliyatın başarı oranı %98’e yakındır.

      Ameliyatı nasıl gerçekleştiriyoruz?

Koltukaltı kıl cizgisi hızasından ortalama 1 cm kesi yapılarak göğüs boşluğuna girilir, ardından sempatik ganlion belirlenerek T3 ve T4 hizasında kesilir veya klipslenir. Hangi sempatik ganliona blokaj uygulanacağı terleyen bölgeye göre değişir. İşlem sonrasında göğüs boşluğundaki hava boşaltılır ve kesi estetik sütürlerle kapatılır. Hastalat genellikle aynı gün içerisinde taburcu edilir.

Peki, ETS’nin komplikasyonları nelerdir?

ETS’nin en sık görülen komplikasyonu kompansatuar veya refleks terleme adlandırdığımız durumdur. Kompansatuar  terlemenin gelişme oranı kesilen  sempatik ganglion seviyesine göre değişebilmektedir. Genellikle yüz terlemesi nedeni ile yapılan ameliyatlardan sonra daha fazla gelişmektedir.

Randevu planlayın.

Op. Dr. Galbinur Abdullayev'den randevu alın.

    Hemen Ara
    Scan the code